Hãy sẵn sàng để đóng góp ETH và trở thành người ký tBTC! Ký tBTC chỉ với ETH sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 7! Thông báo Stakedrop ở đây!

tBTC sẽ không bao giờ thanh lý Bitcoin của bạn

2020-04-24

tBTC cho phép người dùng sử dụng Bitcoin của họ để tham gia vào các dự án tài chính phi tập trung như Maker được xây dựng trên Ethereum. Thế chấp của người ký là một cách quan trọng mà dự án đạt được điều này. Những người ký là người quản lý tiền gửi và chuyển đổi Bitcoin trên mạng, được yêu cầu phải nắm một lượng ETH khiến chi phí đánh cắp tiền gửi của người dùng lớn hơn lợi ích (150% ETH cho thế chấp BTC). Nhưng trong khi những người ký bị mất ETH mà họ nắm trong trường hợp có hành vi xấu, thì tiền gửi BTC của người dùng không bao giờ có thể bị thanh lý.

Người dùng Bitcoin không bao giờ bị thanh lý trên tBTC.

tBTC không yêu cầu người dùng tự duy trì chốt. Điều này trái ngược với, ví dụ, Maker có một chốt do người dùng duy trì được thiết kế để mọi người có thể mất ETH nếu tài sản thế chấp của họ giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu. TBTC 1: 1 chốt với BTC được thiết lập và duy trì bởi các luồng tiền gửi và hoàn của mạng, cho phép tạo 1 TBTC cho mỗi BTC gửi và đốt một TBTC cho mỗi BTC hoàn bởi người dùng.

Nắm ETH trên tBTC nhằm mục đích không duy trì một chốt mà là để thiết lập các ưu đãi cho người ký để làm việc đúng. Do đó, nắm ETH thực sự làm cho tiền gửi BTC của người dùng an toàn hơn, vì nó bảo đảm tài sản trong trường hợp bị đánh cắp. tBTC được thiết kế là cách an toàn để sử dụng Bitcoin trên Ethereum; yêu cầu người ký nắm giữ là một trong những cách làm điều đó.

Tham gia danh sách email để được cập nhật.

Nguồn bổ sung:

• Keep’s GitHub

• The tBTC Technical spec

tbtc.js

• The Keep #tbtc channel on Discord