Przygotuj się na postawienie ETH, aby zostać sygnatariuszem tBTC! Podpisywanie w tBTC wyłącznie z ETH rozpocznie się 8 lipca! Ogłoszenie Stakedrop tutaj!

O tBTC

TBTC to token ERC-20, który jest ściśle oparty na Bitcoinie i związany z jego ceną. Ułatwia posiadaczom Bitcoina działanie na łańcuchu bloków Ethereum i dostęp do ekosystemu zdecentralizowanych finansów (DeFi). tBTC to projekt open-source wspierany m.in. przez Keep, Summa oraz Cross-Chain Group.

Mint tBTC

Keep

Keep to warstwa prywatności dla Ethereum. "keep" to kontener przechowujący prywatne dane poza łańcuchem bloków. Keepy pomagaja kontraktom okiełznać możliwości jakie daje publiczny blockchain, poprzez pełną integrację z prywatnymi danymi. Sieć Keep, zasilana przez tokeny KEEP, jest odpowiedzialna za przechowywanie danych dla tBTC.

Go

Summa

Summa zapewnia przedsiębiorstwom dedykowane rozwiązania dla interoperacyjności poprzez ekosystem blockchain. Ich rozwiązania pozwalają firmom na dostęp do szerszych rynków, rozwój rozwiązań i polepszenie płynności na zunifikowanym rynku pomiędzy łańcuchami.

Go

Cross-Chain Group

Cross-Chain Group to zespół roboczy oddany pogłębianiu badań, projektowaniu i implementacji architektury pomiędzy łańcuchami. Poprzez wydarzenia edukacyjne, usługi doradcze i tworzenie narzędzi open-source, ich celem jest zwiększanie interoperacyjności pomiędzy łańcuchami bloków i promowanie środowisk, które są lepiej połączone, funkcjonalne i skalowalne.

Go